Najnovejša galerija

Dan živali v Grosupljem 2019 (04.10.2019)

Članarina za leto 2016

Datum in čas objave:     07.03.2016 10:22


Skupščina kluba je 5.3.2016 potrdila predlog upravnega odbora o nespremenjeni višini letne članarine in pristopnine za leto 2016.Članarino v znesku 25 €, prosimo, nakažite na naš poslovni račun št.

  • TRR : SI56 6000 0000 0363 918                         

  • BIC KODA: HLONSI22  

Tudi zneski pristopnine in članarine za družinske člane ostajajo nespremenjeni.Hkrati vas toplo vabimo, da nam na obrazcu namenite tudi 0,5% dohodnine, ki bi sicer ostala državi.Precej lažje je gospodariti, če poleg članarine najdemo še kakšen dodaten vir financiranja. Zato tudi letos naslavljamo naše vabilo vsem, ki izjave še niste oddali in spadate v eno od naslednjih skupin davčnih zavezancev in pričakujete, da boste prejeli informativni izračun dohodnine:-         osebe, katerih letni dohodek presega znesek splošne olajšave 3.228,45 €-         upokojenci, mlajši od 65 let z mesečno pokojnino nad 1.070 € oz. starejši od 65 let z mesečno pokojnino nad 1.302 €-         študentje z letnimi dohodki nad 9.601,69 €Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. Če ste v preteklosti komu že namenili dohodnino, tega ni potrebno preklicati, le naš obrazec izpolnite – upoštevali bodo namreč novejšega.Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem oz. proračunih lokalnih skupnosti, lahko pa pomembno pomagate pri financiranju dejavnosti kluba.Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga pošljete na naš naslov: Slovenski klub za bernske planšarske pse, Predole 23, 1290 Grosuplje.V naprej za oboje lepa hvala!Mojca Sajovic, predsednica SKBPP