Najnovejša galerija

Dan živali v Grosupljem 2019 (04.10.2019)

POMEMBNO OBVESTILO

Datum in čas objave:     21.02.2011 20:10


Člani SKBPP smo se na svoji redni letni skupščini dne 12.2.2011 odločili, da se klub odreka pristojnosti za vzrejo pasme BPP v Sloveniji. Delni zbor sodnikov za pasmo BPP je 1. junija 2010 sprejel nov vzrejni pravilnik, s katerim se člani SKBPP ne moremo strinjati, saj je po mnenju strokovnjakov na Veterinarski fakulteti, Ljubljana (priloga!) škodljiv za pasmo in po mnenju Veterinarske uprave RS v nasprotju z zakonodajo. Nenazadnje so novi akti vzrejne komisije (VK) tudi v nasprotju s Pravilnikom o strokovnem delu KZS. Da dialog z novo vzrejno komisijo ni možen, je potrdila s svojim poročilom o delu VK tudi predsednica VK Jelka Simčič, saj npr. pravi, da »VK ni dolžna podajati poročila na skupščini kluba, pod katerim okriljem deluje.« Novi vzrejni pravilnik je bil kljub predhodnim zagotovilom o sodelovanju med VK in SKBPP sprejet v popolni tajnosti oziroma tako, da člani UO niso imeli vpogleda vanj niti možnosti predlagati kakšne koli spremembe. Na napake in škodljiv učinek pravilnika smo opozorili tudi Komisijo za strokovna vprašanja KZS, ki je pravilnik potrdila, vendar komisija ni ukrepala.Člani SKBPP smo se odločili, da bomo še naprej zavezani svojemu etičnemu kodeksu in vzrejnim priporočilom, ki jih je sprejel upravni odbor, in da bomo še izdatneje podpirali naše vzreditelje – podpisnike vzrejnih priporočil, ki bodo za vzrejo uporabljali izključno zdrave in pasemsko tipične pse. Za produkte vzreje na podlagi novega vzrejnega pravilnika SKBPP ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.Mojca Sajovic, predsednica SKBPPGrosuplje, 18.2.2011