Najnovejša galerija

Dan živali v Grosupljem 2019 (04.10.2019)

ZAHVALA

Datum in čas objave:     14.01.2012 23:44


V imenu vseh udeležencev razstave in še posebej v imenu našega kluba se iskreno zahvaljujemPURINI PRO PLANin gospe Damjani Sever, da smo razstavo lahko izpeljali v obsegu, kot smo jo želeli, da smo lahko razstavljavcem namenili lepe nagrade in prijazna darilca, da je vsak berni dobil lično rutko, da smo organizatorji lahko oblekli tople in lično izvezene termoflise,mag. BLAŽU KAVČIČUza kakovostno sojenje in prijazno naklonjenost naši pasmi,ORGANIZACIJSKEMU ODBORUpod organizacijskim vodstvom Janeza Valiča in strokovnim vodstvom Lidije Okleščen:Meti Kjuder, Barbari Šolc, Anici Ban in Zoranu Borovšaku - Hugotu ter fotomojstroma Igorju Kjudru in Mateju Petretiču,PA TUDI VSEM OSTALIM SODELAVCEM INVSEM RAZSTAVLJAVCEM -brez vas naše razstave ne bi bilo!Mojca Sajovic, predsednica SKBPP