Najnovejša galerija

Dan živali v Grosupljem 2019 (04.10.2019)

Vabilo na letno skupščino

Datum in čas objave:     01.02.2013 21:41


Spoštovani!Na osnovi 12. člena statuta Slovenskega kluba za bernske planšarske pse (SKBPP) sklicujemoVOLILNO SKUPŠČINO SKBPP,ki bo v soboto, 9.3.2013 ob 10.30 v kletni dvorani Hotela Krona v Domžalahin predlagamo naslednji dnevni red:
  1. Otvoritev in nagovor predsednice,


  2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, volilne komisije, verifikacijske komisije,


  3. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda,


  4. Poročilo o delu kluba v letu 2012, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora,


  5. Potrditev poročil, razrešitev predsednice in članov organov kluba,


  6. Poročilo kandidacijske komisije,


  7. Predstavitev programov kandidatov za mandatarja,


  8. Volitve predsednika/ce kluba in članov nadzornega odbora ter disciplinske komisije,


  9. Sklep o višini pristopnine in članarine za leto 2013,


  10. Pripombe in predlogi.Po 3. točki dnevnega reda bomo poslušali predavanje Ines Čepin, dr.vet.med. na aktualno temo »Označevanje in prodaja hrane za živali v skladu z EU zakonodajo« pod pokroviteljstvom Purina ProPlan.Prosimo vas, da s seboj prinesete članske izkaznice, ker boste lahko poravnali letno članarino in se tako izognili dodatnemu delu ter stroškom nakazila.Skupščina bo predvidoma trajala do 13. ure, ko vas vabimo na kosilo. Soudeležba pri ceni kosila za vse člane s plačano članarino za tekoče leto je 5 € .Vljudno vabljeni v našo družbo! P.s.: Tokrat so naši bernčki tudi dobrodošli – odejica za na tla priporočljiva! za UO SKBPP  Mojca Sajovic