O klubu

Slovenski klub za bernske planšarske pse

Predole 23

1290 Grosuplje

e-naslov: bernski.klub@gmail.com

 • fax: 01 786 51 46
 • D.Št:  568 92292
 • NOVA ŠT. TRR : SI56 6000 0000 0363 918                         

 • BIC KODA: HLONSI22  

 • Matična.št.: 117 8962
 • Šifra dejavnosti:  91.120 Dejavnosti strokovnih združenj

 

 

Upravni odbor:

 • Mojca Sajovic, predsednica ( e-naslov: astra10@siol.net, GSM 041 631 616)
 • Nina Barlič, podpredsednica (e-naslov: nina.barlic@gmail.com)
 • Barbara Šolc, tajnica (e-naslov: barbara@topol.si)
 • Milica Mihelčič, blagajničarka (GSM: 041 312 318, e-naslov: milica.mihelcic@siol.net)
 • Janez Valič, član (e-naslov: iskrasta@siol.net)
 • Zoran Borovšak, član (e-naslov: zoran.borovsak@gmail.com)
 • Tone Hočevar, član (e-naslov: tone.hocevar@delo.si)

 

Nadzorni odbor:

 • Slavko Ložar (e-naslov: slavko.7eplus@gmail.com)
 • Vesna Mišič, univ.dipl.prav. (e-naslov: vesna.odv@siol.net)
 • Danica Rebov (e-naslov: danica.rebov@siol.net)

 

Disciplinska komisija:

 • Josip Mihelčič, predsednik (e-naslov: milica.mihelcic@siol.net)
 • Filip Česenj (e-naslov: cesenj.filip@gmail.com)
 • Peter Vražič (GSM: 031 675 041)