Kodeks etike

Vsi člani skupine MOJ BERNI, ki so bili do 14.2.2018 člani Slovenskega kluba za bernske planšarske pse, so se ob včlanitvi v klub s kodeksom etike zavezali k poštenemu, etičnemu ravnanju, odnosu do pasme, do posameznega psa in predvsem do psov / psic v vzreji.

Želimo si, da bi te zaveze spoštovali tudi v naprej in ne samo člani naše skupine, ampak tudi vsi lastniki bernskih planšarskih psov.

 

TAKO ŠE VEDNO UVELJAVLJAMO DOLOČILA NAŠEGA KODEKSA ETIKE:

 

Kot član skupine MOJ BERNI, zavezan skrbi za ohranjanje zdrave pasme bernskih planšarskih psov, bom spoštoval/a naslednja pravila:

Kot posameznik

s posebno skrbjo za pasmo bom nudil/a vsem živalim v moji oskrbi svojo družbo, redno nego in vzdrževanje dobrega zdravja; delil/a z drugimi člani kluba svoje znanje in izkušnje ter podpiral/a klub v skupnih prizadevanjih.

Kot član skupine

bom deloval/a v prid pasmi in njenemu ugledu, kakor tudi ne bom blatil/a članov skupine.

Tako se obvezujem:

 • poskrbeti za socializacijo mladiča in kasneje odraslega psa v njegovem življenjskem okolju ter mu nuditi ustrezne bivalne pogoje, prehrano, gibanje, zdravstveno oskrbo in osnovno šolanje poslušnosti
 • podpirati prizadevanje  skupine za večjo informiranost bodočih lastnikov bernskih planšarskih psov ter jim po svojih močeh posredovati informacije ali jih napotiti na vodstvo skupine
 • na javnih prireditvah in razstavah upoštevati pravila športnega obnašanja
 • vedno delovati v korist pasmi in ne škodovati ugledu skupine ali njenih članov
 • dovoliti pridobitev radioloških izvidov kolkov in komolcev mojega psa za statistične namene skupine

Kot vzreditelj

zagotavljam, da bom posvetil/a svoje moči izboljšanju pasme, vzdrževal/a visoka merila značaja, psihične trdnosti in usklajenosti s priznanim standardom pasme s tem, da bom izbiral/a za pleme samce po prav tako visokih merilih.

Tako se obvezujem:

 • zagotavljati svojim psom najboljše pogoje za bivanje, nego in zdravje
 • dosledno spoštovati določila vzrejnih pravil ter vzrejati z namenom izboljšati pasmo in ohranjati značilne telesne in značajske poteze bernskega planšarskega psa
 • vsem kupcem mladičev ali odraslih psov iz lastne vzreje priskrbeti pripadajočo dokumentacijo, točne zdravstvene in vzrejne informacije ter skleniti pogodbo o prodaji
 • kupce mladičev pošteno seznaniti z morebitnimi odstopanji od pasemskega standarda in dednimi telesnimi ali značajskimi lastnostmi, ki jih pes ima ali so prisotne v njegovem ožjem sorodstvu
 • na podlagi temeljitega pogovora s kupcem le-tega po svojih najboljših močeh usmeriti k izbiri pravega mladiča glede na njegove želje, zmožnosti in kinološko predznanje
 • obdržati stike s kupci mladičev in jim vedno ostati na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z nego, vzrejo in šolanjem psa ter spremljati razvoj in vzrejne rezultate vseh mladičev
 • pri prodaji in oglaševanju legel ne uporabljati neresničnih in zavajajočih podatkov.
 • mladičev ali odraslih psov ne posredovati preprodajalcem, množičnim rejcem in drugim neetičnim vzrediteljem ali jih prodajati nepreverjenim kupcem in vsem ostalim, za katere obstaja upravičen sum, da za živali ne bodo ustrezno poskrbeli ali jih izkoriščali
 • prodajati mladiče ali odrasle pse v tujino le v primeru osebnega neposrednega poznavanja kupca ali preveritve kupca pri državnem bernskem klubu, nikakor pa ne preprodajalcem, trgovcem ali množičnim rejcem
 • v izrednih primerih, ko prvotni kupec mladiča ali že odraslega psa ne more obdržati, biti pripravljen žival iz svoje vzreje sprejeti nazaj ali ji poiskati drug ustrezen dom
 • rentgensko preveriti kolčno in komolčno displazijo na pooblaščeni kliniki in izločiti iz vzreje vsakega psa/psico z displazijo kot resno dedno hibo
 • ne uporabljati psice za vzrejo preden dopolni 24 mesecev starosti in ne pogosteje kot vsako drugo (ali redkeje) gonitev
 • ne uporabljati psov/psic za vzrejo brez vzrejnega dovoljenja
 • ne dovoliti skoka svojega plemenjaka, če psica nima vzrejnega dovoljenja

Zavedam se, da ima kršitev določb kodeksa etike na škodo pasme, posameznega psa ali člana skupine lahko za posledico izključitev iz skupine.