Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba za mladička pasme bernski planšarski pes

sklenjena med

VZREDITELJEM:

in

KUPCEM:

PREDMET POGODBE

Vzreditelj prodaja kupcu sledečega psa:

·      ime

 

·      spol

 

·      rojstni datum

 

·      številka rodovnika

 

·      številka čipa

 

·      številka potnega lista

 

POGODBENI POGOJI:

Cena

Način plačila:

ara v višini ___________  dogovorjenega zneska pri rezervaciji, ostanek do polnega zneska na dan oddaje mladička.

Obveznosti vzreditelja:

·      predati kupcu veterinarsko pregledanega  zdravega, razglistenega in prvič proti nalezljivim boleznim cepljenega mladička ( naslednje cepljenje se priporoča ________  )

·      predati kupcu rodovnik in potni list z dokazilom o cepljenju

·      seznaniti kupca z napotki za nadaljnjo nego in prehrano mladičev

·      svetovati glede vzgoje, nege, šolanja in morebitne vzreje

·      pomagati pri razstavah

·      kupcu predati mladička brez ob nakupu vidnih oz. ugotovljenih napak

Obveznosti kupca:

·      skrbeti za psa pasmi ustrezno in mu zagotavljati varnost, veterinarsko oskrbo, vzgojo, socializacijo in dostop v bivalne prostore

·      skrbeti za psa v skladu z veljavno področno zakonodajo

·      vzreditelja seznanjati o zdravju in napredovanju psa

·      vzreditelju dovoliti psa kadarkoli videti

·      da psa ne bo uporabljal za pasje borbe

·      da psa ne bo uporabljal za vzrejo mimo predpisov Kinološke zveze Slovenije

·      da psa ne bo prodal brez predhodnega obvestila vzreditelju, ki si pridržuje predpravico do nakupa psa po običajni tržni ceni

·      omogočiti vzreditelju predstavitev vzrejne skupine na razstavah in obveščati vzreditelja o doseženih rezultatih na razstavah

·      vzreditelju posredovati podatke o paritvah in morebitnih leglih ter dovoliti ogled legla

·      v roku sedmih dni od nakupa psa prijaviti v Centralni register psov pri svojem veterinarju

Predmet pogodbe je kupljen po pravilu videno - kupljeno. Vzreditelj se ne obvezuje menjati psa ali vračati kupnine.

V primeru pasmi neprimernega ravnanja s psom in šolanja psa s fizično prisilo, ugotovljenega po tretji strokovni osebi, ima vzreditelj pravico odvzeti kupcu psa brez nadomestila.

Morebitne spore bosta kupec in vzreditelj reševala sporazumno, v kolikor sporazum ne bo možen, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme enega.

 

V _______________, __________ 

Kupec:                                                                                             Vzreditelj: