Dogovor o skočnini

Vzorec

 

Dogovor o skočnini

Podpisani _______________,

lastnik plemenke (podatki o psici: ime (SLR BS 0000, pol. 00.00.0000, vzrejna ocena 0) ) ,

stanujoč _________________

 

 

in

podpisani _______________,

lastnik plemenjaka (podatki o psu: ime (SLR BS 0000, pol. 00.00.0000, vzrejna ocena 0) ) ,

stanujoč _________________

 

 

se ob skoku plemenjaka dne ............ in ............ dogovorita za:

  • ceno paritve ............. , ki se poravna ob zadnjem skoku in
  • za skočnino .................... po živorojenem mladiču, ki se poravna do njihove starosti 9 tednov.
     

Če se psica ne obreji, lastnik plemenjaka pristaja na ponovitev skoka pri naslednjem pojatvenem
ciklusu iste psice. Pravica do brezplačnega skoka preneha po enem letu.

 

Lastnik plemenke se obvezuje dovoliti ogled legla lastniku plemenjaka po predhodnem dogovoru. 

 

Lastnik plemenke:

Lastnik plemenjaka:

 

Kraj in datum: