Aktualna obvestila vzrediteljem

OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI KZS:

Seznam vzrejni referentov

najdete TUKAJ!

 

RTG slikanje za vzrejno dovoljenje

IZVAJANJE RTG SLIKANJA IN OCENJEVANJE RTG POSNETKOV ZA UGOTAVLJANJE PRIROJENIH NAPAK OKOSTJA PRI PSIH ZA PRIDOBITEV SLOVENSKEGA VZREJNEGA DOVOLJENJA
RTG slikanje se lahko opravlja na osnovi določil vzrejnih pravilnikov za posamezno pasmo pri vaših izbranih veterinarskih klinikah po Sloveniji ali v Veterinarskih fakultetah v državah Evropske unije.

V Sloveniji ocenjevanje RTG posnetkov lahko opravljata Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Veterinarska bolnica Vipava.

Ocenjevanje RTG posnetkov se v skladu z določili vzrejnih pravilnikov lahko opravi tudi pri pooblaščenih ustanovah v tujini in na Veterinarskih fakultetah držav Evropske unije.
Za vpis v slovensko rodovno knjigo bomo upoštevali le izvide organizacij, ki smo jih navedli zgoraj.

DOKUMENTE, IZDANE OD DRUGIH IZVAJALCEV, KZS NE BO UPOŠTEVALA.

Predsednik Komisije za strokovna vprašanja:                                         Predsednik KZS:
Roman Höfferle, l. r.                                                                                      Egon Dolenc, l. r.

 

 

 

 


NASVET - Slabi popadki pri psički

Vprašanje: Pri naši štiriletni psički nemški ovčarki pričakujemo mladičke. Pri prejšnjem porodu je imela težave s slabimi popadki in ne želimo, da se to ponovi.

Odgovarja Marko Nabergoj, dr. vet. med., Veterinarski inženiring, homeopatija

S popadki se začne pravi porod. Če se po dveh do treh urah po začetku popadkov ne skoti noben mladiček in kaže psička znake izčrpanosti, moramo ukrepati. Homeopatski zdravili v tem primeru sta Caulophyllum D6 in Secale cornutum D6 v petnajst minutnem intervalu pet globulov vsakega preparata v gobček. Če ni drugih porodnih ovir (nepravilna lega plodu), bomo s temi zdravili uspešno rešili težavo.

 

Vir: http://www.zurnal24.si


 

DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA BPP

vabi na OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN JESENSKI VZREJNI PREGLED, ki bo 27.9.2015

Vabilo in pogoji za udeležbo TUKAJ!

 

 


 

DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA BPP

vabi na OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN JESENSKI VZREJNI PREGLED, ki bo 28.9.2014

Vabilo in pogoji za udeležbo TUKAJ!

 


Pomembno aktualno obvestilo vzrediteljem!

 

Test za HISTIOCITNI SARKOM

Francoska družba ANTAGENE je oznanila, da je test za histiocitni sarkom oz. histiocitozo odslej na voljo tudi bernskim planšarskim psom v Evropi.
 

Ker je test pomemben predvsem za vzreditelje, ki lahko s pomočjo njegovih rezultatov izberejo primerno paritveno kombinacijo in tako zmanjšajo možnost razvoja te bolezni pri svojih mladičih, je zaenkrat na voljo le vzrediteljem.


Test se izvaja na predhodno odvzetem vzorcu krvi.
Cena testiranja je 105 EUR.

Nadaljnje informacije so (v angleškem jeziku) na voljo na: http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-pre-test

 

Histiocitni sarkom ali maligna histiocitoza je pogost vzrok smrti med bernskimi planšarskimi psi. Gre za rakasto obolenje histiocitov – celic imunskega sistema, ki se nahajajo v bezgavkah in nekaterih organih. Zdravljenje zaenkrat ni uspešno, bolezen je smrtna.

Bolezen diagnosticira veterinar na podlagi histološke analize odvzetega vzorca tumorja.

Poleg genetskih so med vzroki za to obolenje tudi okoljski dejavniki. Bolezen se pojavi v odrasli dobi, pogosto po tem, ko je bil pes že uporabljen za razplod in je svojo predispozicijo za bolezen že prenesel na potomce, s tem pa prispeval k njenemu širjenju.

 

Strokovnjaki za pasjo genetiko iz raziskovalnega centra s sedežem v francoskemu kraju Rennes že več kot osem let izvajajo genetske študije o histiocitnem sarkomu pri bernskih planšarskih psih. S pomočjo analize večjega števila vzorcev (več kot 2000) obolelih in zdravih odraslih psov so uspeli prepoznati genetske markerje, povezane s tveganjem za razvoj in prenos te vrste raka.

Da bi z raziskavami histiocitoze pri bernskih planšarjih karseda pripomogli k premišljeni vzreji, je bil oblikovan genetski test za ugotovitev nagnjenosti k tej bolezni. Rezultati testa so izraženi kot genetski indeks, izražen v treh vrednostih: A (testirani psi imajo štirikrat MANJ možnosti za razvoj histiocitnega sarkoma), B (nevtralni indeks) in C (testirani psi imajo štirikrat VEČ možnosti za razvoj histiocitnega sarkoma; tveganje prenosa na potomce je veliko).

Zavedati se je treba, da je test za histiocitni sarkom le eno od meril selekcije. Seveda je pomembno, da imajo v vzrejni populaciji prednost psi z najboljšim indeksom, vseeno pa je treba še vedno ohranjati zadostno genetsko raznolikost pasme. Če pes na testiranju za histiocitni sarkom doseže indeks C, pa ima ob tem vrsto drugih pozitivnih lastnosti, ga zato ni treba izločiti iz programa vzreje, pač pa paziti, da je parjen s psi z indeksom A ali B. Kombinacijam, kjer imata oba psa indeks C, pa se je treba izogibati.

 

Prevedla in priredila: Nina Barlič

 


DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA

ZA BERNSKE PLANŠARSKE PSE

sporoča novi e-naslov komisije in sicer

bpp.slo@gmail.com

 

Jelka Simčič

predsednica DVK za BPP


 

Ponovno opozarjamo vse vzreditelje, naj na spletnih straneh Kinološke zveze Slovenije podrobno preberejo nova pravila in se seznanijo z obrazci v zvezi z vzrejo pasemskih psov!

4. februar 2013

 


 

KZS JE PREDPISALA NOVE OBRAZCE IN NEKATERE NOVE POSTOPKE !

OPOZARJAMO VZREDITELJE NA NASLEDNJE:

Prijava paritve


Prijavo paritve je potrebno izpolniti v 4-ih izvodih. En izvod ostane lastniku psice, drugega prejme lastnik plemenjaka, dva izvoda pa je potrebno dostaviti na naslov Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3D, 1217 Vodice, najkasneje v 20-ih dneh po izvedeni paritvi.


Registracija psarne


Prosimo, da za registracijo psarne izpolnite spodnji obrazec, mu priložite fotokopijo članske izkaznice društva ali kluba, ki je član KZS ter oboje pošljete na naslov Kinološke zveze Slovenije. Vlogo bomo posredovali na FCI v potrditev. Ko bomo s strani FCI prejeli potrjeno vaše ime psarne, vam bomo poslali položnico za plačilo registracije psarne. Po prejetju plačila je vaša registracija psarne uspešna in boste prejeli kartonček o registraciji, vaša psarna pa bo objevljena na naši internetni strani med seznamom psarn registriranih v Sloveniji.


Vzrejni list

 

Na vzrejnem listu, ki ga najdete TUKAJ, izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Izpolnjenemu obrazcu priložite fotokopijo rodovnika, članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS, ter fotokopije morebitne zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled.

Obrazec je veljaven kot potrditev opravljenega vzrejnega pregleda, ko je podpisan s strani sodnika in predsednika vzrejne komisije.

 

NOVO!!!!!


Zapisnik o ogledu legla


Upravni odbor KZS je s sklepom 8/18 dodal v cenik KZS tudi postavko za delo vzrejno-tetovirnega referenta in sicer se vzrejno-tetovirnemu referentu za ogled lega (dvakratni ogled legla) prizna strokovno delo v višini 20,00 € na leglo. Temu je treba prišteti še kilometrino za pot, ki jo opravi vzrejno-tetovirni referent.
Tetovirni referent pri ogledu legla pri vzreditelju sestavi zapisnik, na katerem je naveden vzreditelj, točen, naslov, datum ogleda, pasma ,število mladičev in število kilometrov, ki jih je referent opravil za ogled.. Ta zapisnik obvezno podpišeta vzreditelj in referent, saj v nasprotnem primeru izplačilo ne bo izvedeno.
Referent pošlje ta zapisnik na KZS, ki bo na podlagi zapisnika izstavila račun vzreditelju za ogled in potne stroške. Vzreditelj mora obveznosti poravnati ob dvigu rodovnikov.
KZS bo tetovirnemu referentu izplačala potne stroške in strokovno delo na podlagi podjemne pogodbe, ko bo prejela plačilo s strani vzreditelja.
Gotovinska plačila direktno tetovirnim referentom s strani vzreditelja niso dovoljena!
Če pa imajo članice v svojih aktih zapisano, da te stroške za tetovirne referente krijejo iz svojih sredstev, potem mora le-to referent razločno napisati na zapisnik pri ogledu, da mu stroške krije njegovo društvo ali  klub, zapisnik pa vseeno poslati na KZS.

 


 

SPLOŠNI OPERATIVNI POSTOPEK ZA REGISTRACIJO PSOV, MAČK IN BELIH DIHURJEV

 

navodilo za veterinarje, ki ga je izdala Veterinarska zbornica Slovenije, zadeva vse vzreditelje!


 

NOVOSTI v Vzrejnem pravilniku za bernskega planšarskega psa

od 13. septembra 2011 dalje

 

Pravilnik z nekaterimi popravki je bil sprejet na Delnem zboru za BPP dne 23. 06. 2011. Komisija za strokovna vprašanja KZS ga je pregledala in potrdila na 17. redni seji dne 25. 08. 2011. Pravilnik je Upravni odbor KZS potrdil na 16. redni seji dne 13. 09. 2011 s sklepom 13/17-2011 in stopi v veljavo s tem datumom.

 


Datumi vzrejnih pregledov v letu 2012

  • 31. marec , KD PLuton, Ložnica pri Žalcu /lokacija/
  • 22. september, KD Naklo, Stara cesta 56, Naklo /lokacija/

 

Mikročipiranje - obvestilo KZS 2

(Kinolog, julij - avgust 2011)

 

KZS obvešča, da je od 3. julija 2011 obvezno mikročipiranje mladičev pred odhodom iz legla k novim lastnikom. Vzreditelji morajo od navedenega datuma dalje na Kinološko zvezo Slovenije dostaviti obvestila o lastništvu, ki jih dobijo od svojih vzrejnih referentov. Na teh obvestilih morajo biti nalepljene črtne kode mikročipov, podpisane in žigosane od pooblaščenih veterinarjev. Dokler od vzreditelja KZS ne dobi teh podatkov, rodovniki ne bodo izdani.

 


 

Obvestilo lastnikom uvoženih psov

KZS opozarja, da morajo biti vsi psi v lastništvu slovenskega državljana pred pristopom na prvo prireditev v Sloveniji (razstavo, tekmo, izpit...) vpisani v Slovensko rodovno knjigo pri KZS. Na naslov Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3 D, 1217 Vodice je potrebno poslati originalni exportni rodovnik psa in fotokopijo članske izkaznice ene od članic KZS. CENA VPISA JE 38 €, postopek traja od 10 do 14 dni.

 


 

Mikročipiranje - obvestilo KZS

Sklep 3/12-2010: MIKROČIPIRANJE MLADIČEV

V Kinološki zvezi Slovenije bomo na mikročipiranje pasemskih psov prešli s 16. junijem 2011, kar je tudi zahteva, zapisana v direktivi Evropske unije. Od tega datuma naprej bodo morali biti mikročipirani vsi mladiči še pred oddajo novim lastnikom. Mikročipiranje bodo izvajali v ambulantah oziroma na klinikah za male živali, ki imajo ustrezno koncesijo – to bo seveda lahko opravil tudi vzrejni referent, če je zaposlen v takšni veterinarski ustanovi. S pristojnimi veterinarskimi organizacijami se bomo dogovorili, da bodo veterinarji lahko mikročipiranje opravljali pri vzreditelju doma in ne v ambulanti oziroma na kliniki - zaradi zaščite mladičev pred morebitnimi okužbami. Vsak vzreditelj bo dolžan poskrbeti, da bomo na KZS pravočasno dobili številko mikročipa, ki jo bomo vpisali tudi na rodovnik.

Vzreditelji se bodo lahko že od 1. januarja 2011 odločali za mikročipiranje, kot je opisano v prvem delu sklepa in v tem primeru mladičev ne bo treba tetovirati. Sicer pa bomo za zdaj nedoločeno prehodno obdobje dopuščali dvojno označevanje, se pravi, mikročipiranje in tetoviranje. V tem primeru bo na rodovniku vsakega psa vpisana tetovirna številka in tudi številka mikročipa.

V zvezi z opisanimi spremembami in za izobraževanje novih vzrejnih referentov (novih strokovnih kadrov s tega področja ne bomo več usposabljali za tetoviranje) naj komisija za izobraževanje in izpite do konca februarja 2010 organizira seminar za vzrejne referente.

 

Vpis v Slovensko rodovno knjigo (SLR) - obvestilo KZS


Sklep 6/12-2010: VPISI V RODOVNO KNJIGO

KZS uvoženih psov z rodovnikom, ki ga FCI članice ne priznavajo, skladno z uradnim odgovorom s strani FCI, ki smo ga prejeli dne 13.12.2010 po elektronski pošti, pod nobenim pogojem ne sme vpisati v Slovensko rodovno knjigo (SLR) ali v dodatek Slovenski rodovni knjigi SLR (SPR).


Vsi psi v slovenskem lastništvu morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo pred udeležbo na kinoloških  prireditvah v Sloveniji. Za vpis v Slovensko rodovno knjigo je nujno potrebno, da je na izvoznem rodovniku naveden veljavni naslov lastnika psa.
KZS lahko zavrne vpis psa v slovensko rodovno knjigo, v kolikor je iz rodovnika razvidno, da pes nosi določene dedne hibe ali pa, če je rodovnik psa nepravilno pripravljen.

enlightened

In še sklep Komisije za strokovna vprašanja KZS št. 9/15-2011:

Za pse, ki imajio Exportni rodovnik članice FCI ter na njem navedeno ime psarne, ki je registrirana v Sloveniji, se vpis v Slovensko rodovno knjigo zavrne.


Sklep komisije za strokovna vprašanja pri KZS

Od Kinološke zveze Slovenije smo dne 26.4.2011 prejeli sklep Komisije za strokovna vprašanja.

Vzrejna komisija, ki je bila potrjena na zadnjem delnem zboru sodnikov, postane Državna vzrejna komisija za bernske planšarske pse.

 


 

NOVO: ponudba za cepljenje legla proti nalezljivim boleznim

 


 

Objava podatkov o plemenjaku, plemenki, objava najave legla

Za vpis v seznam plemenjakov / plemenk, prosimo, pošljite fotokopijo vzrejne dovolilnice / vzrejne knjižice in dopišite podatke, ki jih želite še dodatno objaviti (rodovnik, prvaštva, delovni izpiti, vaši točni kontaktni podatki, naziv psarne....). Obvezno priložite dve fotografiji psa / psice, slikane/ga na ravni podlagi s sprednje strani (front) in s profila. Pes / psica mora biti viden/a v celoti. Iz vzrejne dovolilnice / vzrejne knjižice mora biti razvidna vzrejna ocena, telesna ocena, rtg izvidi in veljavnost vzrejnega dovoljenja.

Slovenski klub za bernske planšarske pse objavi najavo legla svojega člana takoj po prejemu podatkov, zato prosimo, da en izvod izpolnjene prijave pošljete tudi na naslov kluba ali po e-pošti na naslov bernski.klub@gmail.com. Vzreditelj s podpisom jamči za točnost podatkov.

 


Državna vzrejna komisija za BPP pri KZS:

Jelka Simčič, predsednica (tel: 01 282 22 89 zvečer; jelka.simcic@siol.net )

Cvetka Bogovčič                                           GSM 051 43 52 34

Marija Kavčič

Janez Plestenjak

Katja Rožman

Prijavo paritve je potrebno poslati na naslov KZS, 

Prijavo paritve mora lastnik poslati na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice, vzrejnemu referentu KZS in predsedniku vzrejne komisije vključno s pripadajočimi dokumenti po e-pošti ali običajni pošti na naslov: Litijska cesta 12, 1000 Ljubljana.

Za objavo podatkov o pričakovanem leglu na spletnih straneh kluba pošljite prijavo paritve tudi na naslov kluba.

 

Vsi lastniki psic, ki načrtujejo paritev, naj na osnovi določil Pravilnika o pogojih vzreje BPP upoštevajo priporočilo, da se pred načrtovano paritvijo posvetujejo s predsednico vzrejne komisije.

Sodniki vzrejne komisije so tudi pristojni za tolmačenje določil vzrejnega pravilnika.

 

Prijava paritve in prijava legla

Vse vzreditelje obveščamo, da je potrebno po navodilih Strokovne komisije Kinološke zveze Slovenije na prijavo paritve in prijavo legla obvezno vpisati tudi rentgenski izvid slikanja kolkov, ramenskega obroča in komolcev (HD , OCD in ED) psice in plemenjaka !

 

Za paritev psice s psom iz tujine

je potrebno pridobiti soglasje komisije pred načrtovano paritvijo. K vlogi mora skrbnik psice priložiti fotokopijo:

  • rodovnika psa;
  • vzrejnega dovoljenja države izvora (če je predpisan);
  • oceno zunanjosti;
  • fotokopijo izvida rentgenskega slikanja kolkov, komolcev in ramenskih sklepov, ki ga je opravila pooblaščena veterinarska organizacija po priporočilih FCI.